VOVVì sao VinShop được vinh danh Top 10 Sao Khuê 2022 danh …“Chúng tôi nhận thấy tiềm năng để tạo ra giá trị cho cả tiểu thương và nhà sản xuất nhờ các sản phẩm công nghệ và dữ liệu”, bà Phương cho….34 mins ago (Mới)

VOVVì sao VinShop được vinh danh Top 10 Sao Khuê 2022 … “Chúng tôi nhận thấy tiềm năng tạo ra giá trị cho cả doanh nghiệp nhỏ và nhà sản xuất nhờ các sản phẩm công nghệ và dữ liệu”, bà Phương nói. … 34 phút trước