VOVCà Mau gìn giữ hồn cốt đất rừng U Minh hạ“Lẩu mắm U Minh” của tỉnh Cà Mau đã lọp vào top 100 món ăn đặc sản Việt Nam. Nơi đất rừng U Minh hạ còn có “Mật ong rừng U Minh hạ” – sản phẩm….10 mins ago (Mới)

VOVCà Mau gìn giữ hồn của đất rừng U Minh, “Lẩu mắm U Minh” của tỉnh Cà Mau đã lọt vào top 100 đặc sản Việt Nam. Nơi đất rừng U Minh Hạ cũng có “Mật ong rừng U Minh Hạ” – sản phẩm …. 10 phút trước