Vietbank lọt top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2022 (Mới)

Danh hiệu ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu và hiệu quả kinh doanh ổn định của Vietbank trong 5 năm qua. Trong đó phải kể đến tốc độ tăng tổng tài sản, huy động, cho vay, doanh thu, lợi nhuận sau thuế… cũng như vị thế của Vietbank trong ngành ngân hàng Việt Nam.

Năm 2022, Vietbank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.090 tỷ đồng, tăng 71,4% so với năm 2021; tổng tài sản đạt hơn 130.000 tỷ đồng và nằm trong nhóm 15 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống; duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ; tăng vốn điều lệ lên 5.777 tỷ đồng.

Theo Vietbank, phương châm hành động năm 2022 là “Sức mạnh của trọng tâm” trên cơ sở lấy khách hàng làm trọng tâm, nhân sự làm nòng cốt.

Vietbank đang tiếp tục hành trình củng cố và tăng tốc, tập trung tăng hiệu quả kinh doanh, mở rộng quy mô và thị phần để cải thiện các chỉ tiêu tài chính.

Đồng thời, ngân hàng này cũng cho biết sẽ đẩy mạnh hoạt động ngân hàng số, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

Ngân hàng Vietbank được thành lập ngày 02/02/2007 tại Sóc Trăng với số vốn ban đầu là 200 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021, vốn điều lệ của Vietbank tăng lên 4.777 tỷ đồng, gấp 23 lần so với ngày đầu thành lập, tổng tài sản đạt 103.377 tỷ đồng, huy động được 74.390 tỷ đồng.

Tổng dư nợ của Vietbank đạt 56.678 tỷ đồng, nợ xấu được kiểm soát tốt ở mức 2,25%. Lợi nhuận trước thuế đạt 640 tỷ đồng, tăng 150% so với năm 2020.

Tính đến nay, mạng lưới hoạt động của Vietbank bao gồm 118 điểm giao dịch tại 21 tỉnh thành trên cả nước với đội ngũ gần 2.600 cán bộ, nhân viên.

Vietbank đã nhận được nhiều danh hiệu như “Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam”, “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2020”; “Ngân hàng có sản phẩm, dịch vụ sáng tạo tiêu biểu” và “Triển khai tốt nhất công nghệ ngân hàng lõi năm 2020”; Top 100 sản phẩm, dịch vụ được tin dùng và sử dụng năm 2020 ”; “Giải thưởng Thương hiệu mạnh năm 2021”.

Năm 2022, Vietbank đặt mục tiêu nâng quy mô tổng tài sản lên hơn 130.000 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 1.000 tỷ đồng.