SCB lọt Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam (Mới)

SCB vừa được Vietnam Report vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng tốt nhất Việt Nam năm 2022

SCB vừa được Vietnam Report vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng tốt nhất Việt Nam năm 2022

Chương trình đánh giá FAST 500 được Vietnam Report tổ chức thường niên từ năm 2011, được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo tiêu chuẩn quốc tế. Thứ hạng doanh nghiệp được sắp xếp dựa trên tiêu chí tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng tốt nhất Việt Nam (Top 50 Vietnam Best Growth) là bảng xếp hạng do Vietnam Report công bố từ năm 2015, nhằm ghi nhận và tôn vinh Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu tốt và tăng trưởng doanh thu tốt. bền vững nhất, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh ổn định trong giai đoạn 2015 – 2021. Các tiêu chí như: Tổng tài sản, tổng số lao động, lợi nhuận sau thuế và uy tín của doanh nghiệp trên các phương tiện truyền thông … được sử dụng làm yếu tố bổ sung để xác định quy mô và vị thế của kinh doanh trong ngành.

Giải thưởng này một lần nữa cho thấy SCB đã khẳng định vị thế nổi bật của mình trong cộng đồng doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam về hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững, tuân thủ pháp luật và thực hiện tốt các nghĩa vụ. đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng SCB vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, an toàn với mục tiêu chính là tái cơ cấu hiệu quả; triển khai các mô hình kinh doanh mới và hệ thống sản phẩm, dịch vụ đa tiện ích nhằm gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng. Bên cạnh đó, SCB không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn nhân lực, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và tăng cường quản trị rủi ro.

Kết thúc năm 2021, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Ngân hàng đạt 1.377 tỷ đồng. Năm 2021, SCB cũng đã tăng vốn điều lệ thành công từ 15.231 tỷ đồng lên 20.020 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần của SCB tăng trưởng 163% trong năm 2021. Với chiến lược đa dạng hóa nguồn thu, các hoạt động phi tín dụng như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đầu tư… cũng hoạt động hiệu quả. đóng góp 36% vào tổng thu nhập hoạt động.

Thời gian qua, SCB cũng liên tục nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế, như: “Fast Enterprise Award” (Doanh nghiệp phát triển nhanh); Danh hiệu “Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021”; Giải thưởng “Công nghệ ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2021” (Best Banking Technology Vietnam 2021); Giải thưởng “Ngân hàng CSR tốt nhất Việt Nam 2021” (Vietnam Best Corporate Responsibility Bank 2021); Giải thưởng “Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam 2021” (Best Commercial Bank in Vietnam 2021); Giải thưởng “Straight Through Processing Award 2020 – Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2020”; Giải thưởng “Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2021”…

Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, SCB đặt mục tiêu dài hạn là xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị tổ chức, theo hướng ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng. – Trong đó, khách hàng luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

Hiện tại, Ngân hàng đang triển khai dự án “Đánh giá sự khác biệt và xây dựng lộ trình tuân thủ Basel II” với KPMG nhằm cải thiện và nâng cấp khung quản lý rủi ro với mục tiêu tuân thủ các quy định của Ngân hàng. Hàng hóa thuộc sở hữu nhà nước và quản lý hiệu quả theo tiêu chuẩn quốc tế Basel.

Đánh giá của bạn: