SCB được tôn vinh trong top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất VN (Mới)