Nhiều sản phẩm nông nghiệp góp phần thúc đẩy du lịch Lạng Sơn (Mới)

Sau hơn 1 năm thực hiện ‘Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030’, lĩnh vực này của địa phương biên giới phía Bắc đã có nhiều khởi sắc.

Lạng Sơn đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Lạng Sơn đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra đời từ tháng 4/2021, “Đề án phát triển du lịch Lạng Sơn đến năm 2030” đã được địa phương triển khai khẩn trương, nghiêm túc với mục tiêu đến năm 2030 phát triển du lịch Lạng Sơn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Khuyến mại với các sản phẩm nông nghiệp

Từ giữa năm 2021 đến nay, công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch được thực hiện theo kế hoạch, đồng thời có những điều chỉnh đảm bảo hiệu quả, chất lượng và phù hợp với tình hình du lịch. hình thức thực tế.

Cụ thể, tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, du lịch, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư …, khuyến khích, tôn vinh các danh hiệu, thương hiệu, sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh: chú trọng phát triển sản phẩm du lịch là nông sản của địa phương; tôn vinh những sản phẩm nông nghiệp có giá trị, lọt vào danh sách 100 đặc sản ẩm thực và quà lưu niệm hàng đầu của các tổ chức ẩm thực Việt Nam.

Ngoài ra, triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với các sản phẩm đặc trưng, ​​đa dạng, chất lượng phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách; phối hợp tổ chức các lễ hội nhằm quảng bá các sản phẩm du lịch: quýt; na, hồi, vịt quay, heo quay, rượu …

Trong 6 tháng đầu năm 2022, do dịch Covid-19 tạm thời được khống chế, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều chuyển biến mới. Công tác quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch Lạng Sơn ngày càng sâu rộng, đạt hiệu quả cao.

Trong 2 năm đã tổ chức 2 đoàn Famtrip mời chuyên gia, doanh nghiệp du lịch địa phương giới thiệu sản phẩm du lịch cộng đồng của tỉnh Lạng Sơn, tổ chức hội nghị phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Lạng Sơn và tổ chức hội nghị phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Lạng Sơn. tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch ngoài tỉnh tại các hội chợ du lịch quốc tế tiêu biểu được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cần thêm giải pháp

Thời gian qua, mặc dù một số sản phẩm du lịch của tỉnh đang khẳng định được thương hiệu. Các khu, điểm du lịch đã tập trung đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng, phong phú.

Tuy nhiên, Lạng Sơn cũng thẳng thắn thừa nhận, ngành du lịch của tỉnh còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Theo đó, các nhóm giải pháp được tỉnh quảng bá gồm, đổi mới nhận thức, tư duy; tăng cường quảng bá, quảng bá và xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho du lịch phát triển và phát triển hạ tầng du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch, nhất là sản phẩm du lịch. đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh.

Địa phương xác định đổi mới cơ cấu ngành du lịch, tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng để phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch. .