Kinh tế tăng trưởng 2 con số, thuộc top 3 cả nước (Mới)

Ngày 14/4, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thường kỳ nhằm cung cấp thông tin về tình hình kinh tế – xã hội quý I / 2022 của địa phương.

Trong quý II / 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội; trong đó nhấn mạnh một số nội dung liên quan đến quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, phê duyệt quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 Tại cấp tỉnh, tổ chức thực hiện Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, Kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 – 2023 và chuẩn bị các điều kiện: mở lại du lịch …