Báo Thanh NiênQuý 1, VIB lãi gần 2.300 tỉ, ROE 30% đứng trong top đầu ngànhGiai đoạn 2022-2026, VIB tiếp tục đặt trọng tâm phát triển trung, dài hạn vào lĩnh vực ngân hàng số và các sản phẩm có hàm lượng công nghệ….23 mins ago (Mới)

Báo Thanh Niên Quý 1, VIB lãi gần 2.300 tỷ đồng, ROE 30% đứng đầu ngành Giai đoạn 2022-2026, VIB tiếp tục tập trung phát triển trung và dài hạn trong lĩnh vực ngân hàng số và các sản phẩm có tính công khai cao. art …. 23 phút trước