Báo Thanh NiênNoo Phước Thịnh: Tôi chẳng cần chạy theo top trendingTại sao Noo Phước Thịnh lại quyết định làm hẳn show âm nhạc thay vì ra một sản phẩm bắt trend? – Đây là một bài toán của nghệ sĩ. Tôi thấy có….40 mins ago (Mới)

Báo Thanh Niên Noo Phước Thịnh: Không cần chạy theo top trending Vì sao Noo Phước Thịnh quyết định làm show âm nhạc thay vì phát hành sản phẩm theo xu hướng? – Đây là một bài toán của một nghệ sĩ. Tôi thấy có …. 40 phút trước