Báo Lao độngCông thức tạo nên những MV trăm triệu view của Sơn Tùng M …Trong top 10 những MV đạt 100 triệu view nhanh nhất có đến 4 sản phẩm của Sơn Tùng M-TP, ngoài quán quân “Hãy trao cho anh” còn có “Nơi này có….15 mins ago (Mới)

Báo Lao Động Công thức tạo MV trăm triệu view của Sơn Tùng M … Trong top 10 MV đạt 100 triệu view nhanh nhất có 4 sản phẩm của Sơn Tùng M-TP, ngoài ra quán quân “Tặng nó cho tôi “cũng có” Nơi này có …. 15 phút trước